Novica

Poročilo o delovanju NEK za junij 2019

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je v juniju 2019 proizvedla 516.682 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 493.765 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,8 % večja od načrtovane (485.000 MWh).

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v juniju 2019 segrevala povprečno za 1,9 ºC in največ za 2,9 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v juniju 2019 znašal 0,45 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca junija 2019 pa 2,1 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v juniju 2019 znašal 0,00035 letne omejitve, v prvih šestih mesecih 2019 pa 0,0044 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 metrov od reaktorja. Ocenjen vpliv v juniju 2019 je znašal 0,11 % letne omejitve, skupni za prvih šest mesecev 2019 pa 0,23 % letne omejitve.

V juniju 2019 je bilo uskladiščenih 9,984 m³ nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika