Novica

Poročilo o delovanju NEK za junij 2020

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je junija 2020 proizvedla 521.618 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 496.253 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 2,3 % večja od načrtovane (485.000 MWh).

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v juniju 2020 segrevala povprečno za 1,9 ºC in največ za 3,0 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija junija 2020 znašal 0,27 % letne omejitve, njegov skupni delež za prvo polovico leta 2020 pa 0,76 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v juniju 2020 znašal 0,00075 % letne omejitve, do konca junija 2020 pa 0,0047 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 metrov od reaktorja. Ocenjen vpliv je v juniju 2020 znašal 0,08 % letne omejitve, za prvo polovico leta 2020 pa 0,48 % letne omejitve.

V juniju 2020 je bilo uskladiščenih 13,728 m³ nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Vir: NEK


© 2012 - 2022 Portal Energetika