Novica

Poročilo o delovanju NEK za junij 2021

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je junija 2021 proizvedla 516.422 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma oddala v elektroenergetsko omrežje 491.433 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1 % večja od načrtovane.

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti v juniju 2021 je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v juniju 2021 segrevala povprečno za 1,9 ºC in največ za 2,8 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija junija 2021 znašal 0,33 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca junija 2021 pa 33,0 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v juniju 2021 znašal 0,0013 % letne omejitve, v prvih šestih mesecih 2021 pa 0,0193 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 metrov od reaktorja. Ocenjen vpliv je v juniju 2021 znašal 0,12 % letne omejitve oziroma do konca junija 1,3 % letne omejitve.

V juniju 2021 je bilo uskladiščenih 7,7 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Vir: NEK


© 2012 - 2022 Portal Energetika