Novica

Poročilo o delovanju NEK za junij 2022

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je junija 2022 proizvedla 509.694 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma oddala v elektroenergetsko omrežje 481.464 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1 % manjša od načrtovane.

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti v juniju 2022 je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v juniju 2022 segrevala povprečno za 2,9 ºC in največ za 3,0 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija junija 2022 znašal 9,5 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca junija 2022 pa 28,5 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v juniju 2022 znašal 0,00028 % letne omejitve, v prvi polovici leta 2022 pa 0,0041 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 metrov od reaktorja. Ocenjen vpliv je v juniju 2022 znašal 0,05 % letne omejitve, do konca junija 2022 pa 0,5 % letne omejitve.

V juniju 2022 je bilo uskladiščenih 6,656 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika