Novica

Poročilo o delovanju NEK za junij 2023

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je v juniju 2023 proizvedla 520.374 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 495.359 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,1% večja od načrtovane.

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v juniju 2023 segrevala povprečno za 2,1 ºC in največ za 2,9 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v juniju 2023 znašal 0,32% letne omejitve, njegov skupni delež v prvi polovici leta 2023 pa 2% letne omejitve.

Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v juniju 2023 znašal 0,00036% letne omejitve, v prvih seštih mesecih leta 2023 pa 0,0039% letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 metrov od reaktorja. Ocenjen vpliv je v juniju 2023 znašal 0,08% letne omejitve oziroma do konca junija 0,57% letne omejitve.

V juniju 2023 je bilo uskladiščenih 2,5 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika