Novica

Poročilo o delovanju NEK za maj 2014

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Poročilo o delovanju Nuklearne elektrarne Krško za mesec maj 2014.

Foto: NEK

NEK je v maju proizvedla 540724,1 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 514982,2 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 3 % večja od načrtovane (500000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v maju segrevala povprečno za 1,5 ºC in največ za 1,9 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v maju znašal 0,1 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca maja pa 2,04 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v maju znašal 0,0013 % (letne omejitve), do konca maja pa 0,0305 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v maju je znašal 0,09 % letne omejitve oziroma do konca maja 0,47 % letne omejitve.

V tem mesecu so bili uskladiščeni 3 paketi (2,607 m³) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Poročilo o delovanju NEK

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika