Novica

Poročilo o delovanju NEK za maj 2016

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je v maju 2016 proizvedla 541667 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 516011,4 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,2 % večja od načrtovane (510000 MWh).

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v maju 2016 segrevala povprečno za 1,3 ºC in največ za 2,1 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v maju 2016 znašal 1,02 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca maja 2016 pa 8,06 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v prvih petih mesecih 2016 znašal 0,00379 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v maju 2016 je znašal 0,15 % letne omejitve, do konca maja 2016 pa 0,49 % letne omejitve.

V maju 2016 so bili uskladiščeni 4 paketov (0,832 m³) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Vir: NEK


© 2012 - 2023 Portal Energetika