Novica

Poročilo o delovanju NEK za maj 2017

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je v maju 2017 proizvedla 538.783 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 513.033 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 0,6 % večja od načrtovane (510.000 MWh).

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v maju 2017 segrevala povprečno za 2,1 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v maju 2017 znašal 0,0000111 % letne omejitve, njegov skupni delež pa je za prvih pet mesecev 2017 znašal pa 0,988 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v maju 2017 znašal 0,000494 % letne omejitve, komulativni za prvih pet mesecev 2017 pa 0,00202 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 metrov od reaktorja. Ocenjen vpliv v maju 2017 je znašal 0,13 % letne omejitve, komulativni za prvih pet mesecev 2017 pa 0,75 % letne omejitve.

V maju 2017 je bilo uskladiščenih 7 paketov (1,456 m³) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika