Novica

Poročilo o delovanju NEK za maj 2018

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je v maju 2018 proizvedla 497.844 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 473.142 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 3 % manjša od načrtovane (488.000 MWh).

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti je bil 96,8-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 95,5-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v maju 2018 segrevala povprečno za 1,5 ºC in največ za 2,1 º C od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v maju 2018 znašal 0,33 % letne omejitve, njegov kumulativni delež v prvih petih mesecih leta 2018 pa 22,2 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v maju 2018 znašal 0,0006 % letne omejitve, skupni kumulativni do konca maja 2018 pa 0,0122 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 metrov od reaktorja. Ocenjen vpliv v maju 2018 je znašal 0,20 % letne omejitve, skupni za prvih pet mesecev 2018 pa 0,91 % letne omejitve.

V maju 2018 je bilo uskladiščenih 0,869 m³ nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika