Novica

Poročilo o delovanju NEK za maj 2019

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je v maju 2019 proizvedla 542.010 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 515.904 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,2 % večja od načrtovane (510.000 MWh).

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v maju 2019 segrevala povprečno za 1,3 ºC in največ za 1,9 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v maju 2019 znašal 0,53 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca maja 2019 pa 1,65 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v maju 2019 znašal 0,00034 letne omejitve, v prvih petih mesecih 2019 pa 0,0038 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 metrov od reaktorja. Ocenjen vpliv v maju 2019 je znašal 0,03 % letne omejitve, skupni za prvih pet mesecev 2019 pa 0,23 % letne omejitve.

V maju 2019 je bilo uskladiščenih 6,24 m³ nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika