Novica

Poročilo o delovanju NEK za maj 2020

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je maja 2020 proizvedla 540.233 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 513.795 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 0,7 % večja od načrtovane (510.000 MWh).

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v maju 2020 segrevala povprečno za 2,5 ºC in največ za 3,0 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v maja 2020 znašal 0,142 % letne omejitve, njegov skupni delež za prvih pet mesecev 2020 pa 0,49 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v maju 2020 znašal 0,0003 % letne omejitve, do konca maja 2020 pa 0,0037 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 metrov od reaktorja. Ocenjen vpliv v maju 2020 je znašal 0,13 % letne omejitve, za prvih pet mesecev 2020 pa 0,4 % letne omejitve.

V maju 2020 je bilo uskladiščenih 4,992 m³ nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika