Novica

Poročilo o delovanju NEK za maj 2021

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je maja 2021 proizvedla 439.350 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma oddala v elektroenergetsko omrežje 417.151 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 7 % večja od načrtovane (390.000 MWh).

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti v maju 2021 je bil 86-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati. Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v maju 2021 segrevala povprečno za 0,6 ºC in največ za 1,2 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija maja 2021 znašal 0,74 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca maja 2021 pa 32,7 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v maju 2021 znašal 0,0039 % letne omejitve, v prvih petih mesecih 2021 pa 0,017 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 metrov od reaktorja. Ocenjen vpliv je v maju 2021 znašal 0,15 % letne omejitve oziroma do konca maja 1,18 % letne omejitve.

V maju 2021 je bilo uskladiščenih 10,5 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika