Novica

Poročilo o delovanju NEK za maj 2022

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je maja 2022 proizvedla 535.177 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma oddala v elektroenergetsko omrežje 508.515 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 0,7 % manjša od načrtovane.

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti v maju 2022 je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v maju 2022 segrevala povprečno za 2,5 ºC in največ za 3,0 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija maja 2022 znašal 4,64 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca maja 2022 pa 19 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v maju 2022 znašal 0,00034 % letne omejitve, v prvih petih mesecih 2022 pa 0,0037 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 metrov od reaktorja. Ocenjen vpliv je v maju 2022 znašal 0,11 % letne omejitve, do konca maja 2022 pa 0,45 % letne omejitve.

V maju 2022 je bilo uskladiščenih 9,3 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika