Novica

Poročilo o delovanju NEK za marec 2016

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je v marcu 2016 proizvedla 543824,2 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 518092,7 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,6 % večja od načrtovane (510000 MWh).

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v marcu 2016 segrevala povprečno za 1,2 ºC in največ za 2,4 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v marcu 2016 znašal 2,7 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca marca 2016 pa 3,4 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v prvih treh mesecih 2016 znašal 0,003 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v marcu 2016 je znašal 0,08 % letne omejitve, v prvih treh mesecih 2016 pa 0,23 % letne omejitve.

V tem mesecu so bili uskladiščeni 4 paketi (0,832 m³) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Vir: NEK


© 2012 - 2022 Portal Energetika