Novica

Poročilo o delovanju NEK za marec 2018

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je marca 2018 proizvedla 542.673 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 516.728 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,3 % večja od načrtovane (510.000 MWh).

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v marcu 2018 segrevala povprečno za 1,3 ºC in največ za 2,8 º C od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v marcu 2018 znašal 9,02 % letne omejitve, njegov kumulativni delež v prvih treh mesecih leta 2018 pa 18,47 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v marcu 2018 znašal 0,00159 % letne omejitve, skupni kumulativni do konca marca 2018 pa 0,0033 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 metrov od reaktorja. Ocenjen vpliv v marcu 2018 je znašal 0,08 % letne omejitve, skupni za prve tri mesece 2018 pa 0,24 % letne omejitve.

V marcu 2018 je bilo uskladiščenih 0,869 m³ nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika