Novica

Poročilo o delovanju NEK za marec 2019

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je v marcu 2019 proizvedla 542.754 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 516.859 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,3 % večja od načrtovane (510.000 MWh).

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v marcu 2019 segrevala povprečno za 2,8 ºC in največ za 3,0 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v marcu 2019 znašal 0,23 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca marca 2019 pa 0,83 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v marcu 2019 znašal 0,0002 letne omejitve, v prvih treh mesecih 2019 pa 0,0029 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 metrov od reaktorja. Ocenjen vpliv v marcu 2019 je znašal 0,04 % letne omejitve, skupni za prve tri mesece 2019 pa 0,15 % letne omejitve.

V marcu 2019 je bilo uskladiščenih 1,456 m³ nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika