Novica

Poročilo o delovanju NEK za marec 2021

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je marca 2021 proizvedla 540.811 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma oddala v elektroenergetsko omrežje 514.646 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 0,9 % večja od načrtovane (510.000 MWh).

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti je v marcu 2021 bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati. Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v marcu 2021 segrevala povprečno za 2,4 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija marca 2021 znašal 9,25 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca marca 2021 pa 28,4 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v marcu 2021 znašal 0,0009 % letne omejitve, v prvih treh mesecih 2021 pa 0,0025 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 metrov od reaktorja. Ocenjen vpliv je v marcu 2021 znašal 0,22 % letne omejitve, skupni do konca marca 2021 pa 0,58 % letne omejitve.

V marcu 2021 je bilo uskladiščenih 3,4 m³ nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika