Novica

Poročilo o delovanju NEK za marec 2022

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je marca 2022 proizvedla 539.871 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma oddala v elektroenergetsko omrežje 510.103 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 0,4 % manjša od načrtovane.

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti v marcu 2022 je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v marcu 2022 segrevala povprečno za 2,9 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija marca 2022 znašal 2,9 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca marca 2022 pa 5,11 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v marcu 2022 znašal 0,00044 % letne omejitve, v prvih treh mesecih 2022 pa 0,0025 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 metrov od reaktorja. Ocenjen vpliv je v marcu 2022 znašal 0,07 % letne omejitve, do konca marca 2022 pa 0,26 % letne omejitve.

V marcu 2022 je bilo uskladiščenih 8,4 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika