Novica

Poročilo o delovanju NEK za marec 2024

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je v marcu 2024 proizvedla 543.639 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 517.651 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 0,9% večja od načrtovane.

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v marcu 2024 segrevala povprečno za 1,3 ºC in največ za 2 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v marcu 2024 znašal 4,65% letne omejitve, njegov skupni delež do konca marca 2024 pa 7,54% letne omejitve.

Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v marcu 2024 znašal 0,0006% letne omejitve, v prvih treh mesecih 2024 pa 0,0015% letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 metrov od reaktorja. Ocenjen vpliv je v marcu 2024 znašal 0,12% letne omejitve, po četrtini leta 2024 pa 0,36% letne omejitve.

V marcu 2024 je bilo uskladiščenih 5,1 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika