Novica

Poročilo o delovanju NEK za november 2014

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je v novembru proizvedla 524908,9 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 498799,1 MWh električne energije.

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v novembru segrevala povprečno za 0,8 ºC in največ za 2,4 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v novembru znašal 0,30 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca novembre pa 3,78 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v novembru znašal 0,0012 % (letne omejitve), do konca novembra pa 0,0466 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v novembru je znašal 0,06 % letne omejitve oziroma do konca novembra 0,97 % letne omejitve.

V tem mesecu sta bila uskladiščena 2 paketa (1,738 m³) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika