Novica

Poročilo o delovanju NEK za november 2015

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je v novembru proizvedla 526420,7 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 501024,3 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 2,3 % večja od načrtovane (490000 MWh).

Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 6. 1. 2016.

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v novembru segrevala povprečno za 2,6 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v novembru znašal 0,4 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca novembra pa 35,7 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v novembru znašal 0,00081 % (letne omejitve), do konca novembra pa 0,032 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v novembru je znašal 0,11 % letne omejitve oziroma do konca novembra 1,78 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 19 paketov (3,92 m³) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika