Novica

Poročilo o delovanju NEK za november 2017

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je novembra 2017 proizvedla 525.521 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 500.040 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 2,0 % večja od načrtovane (490.000 MWh).

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v novembru 2017 segrevala povprečno za 1,5 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v novembru 2017 znašal 2,75 % letne omejitve, njegov skupni delež pa v prvih enajstih mesecih leta 2017 pa 9,9 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v novembru 2017 znašal 0,00045 % letne omejitve, komulativni za prvih enajst mesecev 2017 pa 0,00607 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 metrov od reaktorja. Ocenjen vpliv v novembru 2017 je znašal 0,11 % letne omejitve, komulativni za prvih enajst mesecev 2017 pa 1,92 % letne omejitve.

V novembru 2017 je bilo uskladiščenih 7 paketov (1,456 m³) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika