Novica

Poročilo o delovanju NEK za november 2018

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je v novembru 2018 proizvedla 525.380 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 499.792 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 2 % večja od načrtovane (499.000 MWh).

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v novembru 2018 segrevala povprečno za 1,4 ºC in največ za 2,8 º C od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v novembru 2018 znašal 0,2 % letne omejitve, njegov kumulativni delež v prvih enejastih mesecih leta 2018 pa 23,4 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v novembru 2018 znašal 0,00025 % letne omejitve, skupni kumulativni do konca novembra 2018 pa 0,016 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 metrov od reaktorja. Ocenjen vpliv v novembru 2018 je znašal 0,14 % letne omejitve, skupni za prvih enajst mesecev 2018 pa 1,79 % letne omejitve.

V novembru 2018 je bilo uskladiščenih 1,738 m³ nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Vir: NEK


© 2012 - 2022 Portal Energetika