Novica

Poročilo o delovanju NEK za november 2019

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je v novembru 2019 proizvedla 520.160 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 494.299 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 5,6 % večja od načrtovane (468.000 MWh).

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v novembru 2019 segrevala povprečno za 0,9 ºC in največ za 3,0 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v novembru 2019 znašal 0,4 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca novembra 2019 pa 30,1 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v novembru 2019 znašal 0,001 % letne omejitve, v enajstih mesecih 2019 pa 0,024 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 metrov od reaktorja. Ocenjen vpliv v novembru 2019 je znašal 0,06 % letne omejitve, skupni za enajst mesecev 2019 pa 1,02 % letne omejitve.

V novembru 2019 je bilo uskladiščenih 3,328 m³ nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Vir: NEK


© 2012 - 2021 Portal Energetika