Novica

Poročilo o delovanju NEK za november 2020

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je novembra 2020 proizvedla 525.987 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 500.699 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 2,2 % večja od načrtovane (499.000 MWh).

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v novembru 2020 segrevala povprečno za 2,2 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija novembra 2020 znašal 2,18 % letne omejitve, njegov skupni delež v enajstih mesecih leta 2020 pa 4,94 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v novembru 2020 znašal 0,0009 % letne omejitve, do konca novembra 2020 pa 0,0102 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 metrov od reaktorja. Ocenjen vpliv je v novembru 2020 znašal 0,15 % letne omejitve, za obdobje 1-11-2020 pa 0,92 % letne omejitve.

V novembru 2020 je bilo uskladiščenih 7,2 m³ nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika