Novica

Poročilo o delovanju NEK za oktober 2015

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je v oktobru proizvedla 543282,7 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 517049,8 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 2,4% večja od načrtovane (505000 MWh).

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v oktobru segrevala povprečno za 1,4 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v oktobru znašal 0,7 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca oktobra pa 35,3 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v oktobru znašal 0,00164 % (letne omejitve), do konca oktobra pa 0,031 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v oktobru je znašal 0,09 % letne omejitve oziroma do konca oktobra 1,68 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 10 paketov (2,08 m³) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika