Novica

Poročilo o delovanju NEK za oktober 2017

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je oktobra 2017 proizvedla 542.411 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 516.536 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 4,4 % večja od načrtovane (495.000 MWh).

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v oktobru 2017 segrevala povprečno za 2,4 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v oktobru 2017 znašal 0,00004 % letne omejitve, njegov skupni delež pa v prvih desetih mesecih leta 2017 pa 7,1 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v oktobru 2017 znašal 0,00024 % letne omejitve, komulativni za prvih deset mesecev 2017 pa 0,00552 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 metrov od reaktorja. Ocenjen vpliv v oktobru 2017 je znašal 0,11 % letne omejitve, komulativni za prvih deset mesecev 2017 pa 1,8 % letne omejitve.

V oktobru 2017 je bilo uskladiščenih 6 paketov (1,248 m³) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika