Novica

Poročilo o delovanju NEK za oktober 2018

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je v oktobru 2018 proizvedla 540.517 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 511.252 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 3 % večja od načrtovane (495.000 MWh).

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v oktobru 2018 segrevala povprečno za 2,5 ºC in največ za 3,0 º C od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v oktobru 2018 znašal 0,43 % letne omejitve, njegov kumulativni delež v prvih desetih mesecih leta 2018 pa 23,2 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v oktobru 2018 znašal 0,00037 % letne omejitve, skupni kumulativni do konca oktobra 2018 pa 0,015 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 metrov od reaktorja. Ocenjen vpliv v oktobru 2018 je znašal 0,13 % letne omejitve, skupni za prvih deset mesecev 2018 pa 1,65 % letne omejitve.

V oktobru 2018 je bilo uskladiščenih 0,869 m³ nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika