Novica

Poročilo o delovanju NEK za oktober 2019

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Po zaključenem 30. gorivnem ciklusu, se je v NEK 1. oktobra začel redni remont. V času remnota je bila opravljena menjava jedrskega goriva, preventivna vzdrževalna dela in deset večjih naložb s področja tehnološke nadgradnje.

Kakovost remontnih del je nadzorovala Uprava RS za jedrsko varnost, spremljale pa so jih tudi pooblaščene organizacije (Foto: NEK).

Med remontom, ki je trajal 28 dni in se je zaključil 29. oktobra 2019, je bilo 56 od 121 gorivnih elementov, ki bodo zagotavljali vir energije za prihodnje leto in pol, zamenjanih z novimi. Izveden je bil  obsežen standardni program vzdrževanja in preverjanja strojne, električne in merilno-regulacijske opreme. Vsa dela so vodili in nadzirali zaposleni v NEK. Pri njihovi izvedbi pa je sodelovalo več kot 1400  zunanjih izvajalcev iz Slovenije in Hrvaške ter izvajalcev specifičnih del v jedrski industriji iz mednarodnega okolja.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v oktobru 2019 znašal 5,5 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca oktobra 2019 pa 29,7 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v oktobru 2019 znašal 0,015 % letne omejitve, v prvih desetih mesecih 2019 pa 0,022 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 metrov od reaktorja. Ocenjen vpliv v oktobru 2019 je znašal 0,32 % letne omejitve, skupni za prvih deset mesecev 2019 pa 0,96 % letne omejitve.

V oktobru 2019 je bilo uskladiščenih 3,328 m³ nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika