Novica

Poročilo o delovanju NEK za oktober 2020

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je oktobra 2020 proizvedla 543.406 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 517.285 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 4,5 % večja od načrtovane (495.000 MWh).

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v oktobru 2020 segrevala povprečno za 0,9 ºC in največ za 1,6 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija oktobra 2020 znašal 0,74 % letne omejitve, njegov skupni delež v desetih mesecih leta 2020 pa 2,76 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v oktobru 2020 znašal 0,0005 % letne omejitve, do konca oktobra 2020 pa 0,009 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 metrov od reaktorja. Ocenjen vpliv je v oktobru 2020 znašal 0,11 % letne omejitve, za obdobje 1-10-2020 pa 0,77 % letne omejitve.

V oktobru 2020 je bilo uskladiščenih 21,1 m³ nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika