Novica

Poročilo o delovanju NEK za oktober 2021

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je oktobra 2021 proizvedla 536.331 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma oddala v elektroenergetsko omrežje 507.913 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 3 % večja od načrtovane.

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti v oktobru 2021 je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v oktobru 2021 segrevala povprečno za 2,8 ºC in največ za 3,0 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija oktobra 2021 znašal 0,48 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca oktobra 2021 pa 34,8 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v oktobru 2021 znašal 0,0013 % letne omejitve, v prvih desetih mesecih 2021 pa 0,0334 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 metrov od reaktorja. Ocenjen vpliv je v oktobru 2021 znašal 0,05 % letne omejitve oziroma do konca oktobra 1,66 % letne omejitve.

V oktobru 2021 je bilo uskladiščenih 5,7 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Vir: NEK


© 2012 - 2022 Portal Energetika