Novica

Poročilo o delovanju NEK za oktober 2023

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je v oktobru 2023 proizvedla 88.684 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 84.375 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 0,5 % večja od revidiranega načrta proizvodnje. Šestega oktobra 2023 je bila NEK preventivno zaustavljena in in izključena iz elektroenergetskega omrežja zaradi ugotovljenega puščanja na cevovodu.

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti je bil 16,8 odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v oktobru 2023 segrevala povprečno za 0,5 ºC in največ za 3,0 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v oktobru 2023 znašal 7,45 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca oktobra 2023 pa 17,57 % letne omejitve.

Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v oktobru 2023 znašal 0,00203 % letne omejitve, do konca oktobra 2023 pa 0,0074 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 metrov od reaktorja. Ocenjen vpliv je v oktobru 2023 znašal 0,2 % letne omejitve oziroma do konca oktobra 1,06 % letne omejitve.

V oktobru 2023 je bilo uskladiščenih 4,4 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Vir: NEK


© 2012 - 2023 Portal Energetika