Novica

Poročilo o delovanju NEK za september 2015

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je v septembru 2015 proizvedla 521937,6 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 496546,1 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,3% večja od načrtovane (490000 MWh).

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v septembru segrevala povprečno za 2,1 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v septembru znašal 0,94 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca septembra pa 34,64 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v septembru znašal 0,000227 % (letne omejitve), do konca septembra pa 0,0293 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v septembru je znašal 0,16 % letne omejitve oziroma do konca septembra 1,58 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 12 paketov (2,496 m³) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika