Novica

Poročilo o delovanju NEK za september 2016

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je v septembru 2016 proizvedla 514612 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 486285 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 0,8 % manjša od načrtovane (490000 MWh).

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v septembru 2016 segrevala povprečno za 2,8 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v septembru znašal 8,1 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca septembra pa 39,2 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v septembru znašal 0,000635 % letne omejitve, do konca septembra pa 0,00725 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v septembru 2016 je znašal 0,16 % letne omejitve, do konca septembra 0,99 % letne omejitve.

V septembru 2016 je bilo uskladiščenih 7 paketov (1,456 m³) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika