Novica

Poročilo o delovanju NEK za september 2018

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je v septembru 2018 proizvedla 520.589 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 494.918 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1 % večja od načrtovane (490.000 MWh).

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v septembru 2018 segrevala povprečno za 2,4 ºC in največ za 3,0 º C od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v septembru 2018 znašal 0,1 % letne omejitve, njegov kumulativni delež v prvih devetih mesecih leta 2018 pa 22,87 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v septembru 2018 znašal 0,00024 % letne omejitve, skupni kumulativni do konca septembra 2018 pa 0,0143 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 metrov od reaktorja. Ocenjen vpliv v septembru 2018 je znašal 0,15 % letne omejitve, skupni za prvih devet mesecev 2018 pa 1,53 % letne omejitve.

V septembru 2018 je bilo uskladiščenih 0,869 m³ nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika