Novica

Poročilo o delovanju NEK za september 2019

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je v septembru 2019 proizvedla 513.794 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 488.098 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 0,4 % manjša od načrtovane (490.000 MWh).

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v septembru 2019 segrevala povprečno za 2,5 ºC in največ za 3,0 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v septembru 2019 znašal 9,2 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca septembra 2019 pa 24,2 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v septembru 2019 znašal 0,0007 % letne omejitve, v prvih devetih mesecih 2019 pa 0,0067 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 metrov od reaktorja. Ocenjen vpliv v septembru 2019 je znašal 0,08 % letne omejitve, skupni za prvih devet mesecev 2019 pa 0,64 % letne omejitve.

V septembru 2019 je bilo uskladiščenih 9,984 m³ nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika