Novica

Poročilo o delovanju NEK za september 2021

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je septembra 2021 proizvedla 515.352 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma oddala v elektroenergetsko omrežje 486.414 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1 % manjša od načrtovane.

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti v septembru 2021 je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v septembru 2021 segrevala povprečno za 2,9 ºC in največ za 3,0 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija septembra 2021 znašal 0,56 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca septembra 2021 pa 34,3 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v septembru 2021 znašal 0,011 % letne omejitve, v prvih devetih mesecih 2021 pa 0,0313 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 metrov od reaktorja. Ocenjen vpliv je v septembru 2021 znašal 0,12 % letne omejitve oziroma do konca septembra 1,61 % letne omejitve.

V septembru 2021 je bilo uskladiščenih 10 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika