Novica

Poročilo o delovanju NEK za september 2022

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je septembra 2022 proizvedla 513.242 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma oddala v elektroenergetsko omrežje 485.366 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1 % manjša od načrtovane.

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti v septembru 2022 je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v septembru 2022 segrevala povprečno za 1,9 ºC in največ za 3,0 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija septembra 2022 znašal 5,97 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca septembra 2022 pa 49,1 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v septembru 2022 znašal 0,0006 % letne omejitve, v devetih mesecih leta 2022 pa 0,0059 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 metrov od reaktorja. Ocenjen vpliv je v septembru 2022 znašal 0,06 % letne omejitve, do konca septembra 2022 pa 0,73 % letne omejitve.

V septembru 2022 je bilo uskladiščenih 9,3 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Zadnji dan septembra 2022 je sledila redukcija moči in priprava na izključitev elektrarne iz elektroenergetskega omrežja zaradi rednega remonta, ki poteka od 1. oktobra 2022 in bo predvidoma zaključen 2. novembra 2022. V tem času je načrtovana izvedba preko 40.000 remontnih aktivnosti.

Vir: NEK


© 2012 - 2023 Portal Energetika