Novica

Poročilo o delovanju NEK za julij 2016

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

NEK je v juliju 2016 proizvedla 531441 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 504879 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 2 % večja od načrtovane (495000 MWh).

Foto: NEK

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v juliju 2016 segrevala povprečno za 2,7 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v juliju 2016 znašal 3,46 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca julija pa 18,1 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v prvih sedmih mesecih 2016 znašal 0,00526 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v juliju 2016 je znašal 0,11 % letne omejitve, do konca julija 0,70 % letne omejitve.

V juliju 2016 je bilo uskladiščenih 10 paketov (2,08 m³) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Vir: NEK


© 2012 - 2024 Portal Energetika