Novica

Poročilo o izvajanju Direktive Sveta 2009/71/Euratom o vzpostavitvi okvira Skupnosti za jedrsko varnost jedrskih objektov

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada RS se je na današnji seji seznanila s poročilom, ki podrobno opisuje, kako se izvajajo določbe Direktive Sveta 2009/71/Euratom o vzpostavitvi okvira Skupnosti za jedrsko varnost jedrskih objektov.

Odlagališče NSRAO bo varno in okoljsko sprejemljivo, tehnološko ustrezno in ekonomično ter tudi družbeno sprejemljivo.

Uprava RS za jedrsko varnost je pripravila poročilo o jedrski varnosti v Sloveniji, kakršnega zahteva evropska Direktiva o jedrski varnosti (Direktiva Sveta 2009/71/Euratom z dne 25. junija 2009 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za jedrsko varnost jedrskih objektov).

 

Poročilo za vsak vsebinski člen direktive podrobno opisuje, kako ga je Slovenija prenesla in kako izpolnjuje zaveze, ki se nanašajo na člene direktive, ki obravnavajo zakonodajni okvir, pristojnosti upravnega organa, dolžnosti imetnika dovoljenja, zahteve za izobraževanje in obveščanje javnosti.

Poročilo je že obravnaval tudi Strokovni svet za sevalno in jedrsko varnost in nanj ni imel bistvenih pripomb. Vsak posamezen člen direktive je bil ustrezno prenesen v slovenski pravni red in se tudi izvaja skladno z določili direktive.

 

Povezane vsebine:

 

Vir: URSJV


© 2012 - 2024 Portal Energetika