Novica

Poročilo o izvajanju programa postopnega zapiranja RTH v 3. četrtletju 2022

⇒ Rudarstvo ⇒ Splošno

Vlada RS se je na 30. redni seji seznanila s Poročilom Ministrstva za infrastrukturo o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik v obdobju od julija do septembra 2022.

Zakon o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije določa, da ministrstvo, pristojno za energetiko, četrtletno poroča Vladi Republike Slovenije o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik za obdobje 2022–2023.

Nadzor nad izvajanjem programa in porabo sredstev opravlja neodvisna strokovna institucija GEOSTERN, d.o.o., skladno z Uredbo o pravilih za opravljanje tehničnega in finančnega nadzora nad izvajanjem programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik.
 
Pri nadzoru je bilo ugotovljeno, da je dinamika del kljub pospešitvi in odprtju vseh delovišč še vedno na kritični poti, zato so nadzorniki ponovno pozvali RTH k pospešitvi izvedbe zaključnih sanacijskih in rekonstrukcijskih del. Poleg tega so nadzorniki opozoril, da z deli pri ureditvi ceste Trbovlje-Hrastnik čez Ojstro bistveno zamujajo in opozarja na prenizko realizacijo na odseku 1 ter poziva RTH, da pospeši dela na tem odseku. Zahteva nadzornikov je tudi, da se pred tehničnimi pregledi odpravijo morebitne pomanjkljivosti.

Kljub pospešenemu izvajanju posameznih del bo po ugotovitvah nadzornikov prišlo do zamud pri izvajanju programa postopnega zapiranja RTH 2022–2023, o katerem je bilo ministrstvo obveščeno konec junija 2022. Predstavniki na ministrstvu skupaj z nadzorniki izvajajo vse potrebne dejavnosti, da bo družba RTH zaključila potrebna sanacijska dela skladno s programom postopnega zapiranja rudnika RTH 2022–2023.

Vir: MZI


© 2012 - 2023 Portal Energetika