Novica

Poročilo o izvajanju programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik za 1. četrtletje 2018

⇒ Rudarstvo ⇒ Splošno

Vlada RS se je na današnji 274. dopisni seji seznanila s poročilom Ministrstva za infrastrukturo (MzI) o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik za prvo četrtletje leta 2018.

Ministrstvo za infrastrukturo iz poročila aktivnosti nadzora za prvo četrtletje leta 2018, ki ga je pripravil izvajalec storitev nadzora Geostern skupaj s podizvajalci Geosolut Jurij Šporin s.p., Kržan Jože s.p., Boštjan Aver s.p. in BDO Revizija, ni ugotovilo nepravilnosti, ki ne bi bile sprotno obravnavane pri izvajalcu nadzora in predstavljene v posameznih poročilih, glede višine in namena porabe sredstev ter izvajanja programa zapiranja rudnika. Na podlagi tega poročila je ministrstvo pripravilo poročilo o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa postopnega zapiranja RTH za prvo četrtletje leta 2018.

Omenjeni izvajalec sicer izvaja nadzor v skladu z uredbo, ki določa, da storitve nadzora nad izvajanjem programa obsegajo nadzor nad namensko, gospodarno in učinkovito rabo proračunskih in lastnih sredstev za izvajanje zapiralnih in ostalih aktivnosti, ki so določene s programom postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik.

Vir: MzI


© 2012 - 2022 Portal Energetika