Novica

Poročilo o nadzoru nad postopkom zapiranja rudnika RTH

⇒ Rudarstvo ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 21. redni seji sprejela poročilo o nadzoru nad postopkom zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik za leti 2019 in 2020.

Skladno z Uredbo o pravilih za opravljanje tehničnega in finančnega nadzora nad izvajanjem programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje–Hrastnik mora izvajalec nadzora pripraviti in posredovati vladi v sprejem letno poročilo o izvedenem nadzoru nad zapiralnimi in ostalimi aktivnostmi za preteklo poslovno leto. Poročilo povzema vse aktivnosti, ki so bile izvedene v posameznem letu, s katerimi se je Vlada Republike Slovenije seznanila že tekom leta preko četrtletnih poročil.

Iz poročila za leto 2019 izhaja, da so bila iz državnega proračuna v letu 2019:

  • družbi RTH, d.o.o. – v likvidaciji nakazana sredstev v višini 3.107.155,00 EUR,
  • družbi GEOSTERN, d.o.o., ki je izvajala nadzor nad izvajanjem programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje–Hrastnik 2019-2020, nakazana sredstva v višini 111.309,00 EUR.

Iz poročila za leto 2020 izhaja, da so bila iz državnega proračuna v letu 2020:

  • družbi GEOSTERN, d.o.o., ki je izvajala nadzor nad izvajanjem programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje–Hrastnik 2019-2020, nakazana sredstva v višini 68.576,20 EUR.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika