Novica

Poročilo o nadzoru nad zapiralnimi aktivnostmi postopnega zapiranja RTH v obdobju od aprila do decembra 2016

⇒ Rudarstvo ⇒ Splošno

Vlada RS se je na današnji 134. redni seji seznanila s poročilom Ministrstva za infrastrukturo o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik v obdobju od aprila do decembra 2016.

Poročilo je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo, ki je odgovorno za izvajanje programa in namensko koriščenje proračunskih sredstev. Poročilo o izvedenem nadzoru nad zapiralnimi in ostalimi aktivnostmi pa je pripravil izvajalec storitev nadzora GEOSTERN d.o.o., ki je neodvisna strokovna inštitucija.

Iz prejetih četrtletnih poročil nadzora postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik za obdobje od aprila do decembra 2016, Ministrstvo za infrastrukturo, ki je pristojno za energetiko, ni ugotovilo nepravilnosti, ki ne bi bile sprotno obravnavane pri izvajalcu nadzora in predstavljene v poročilih nadzora postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik.


Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika