Novica

Poročilo o nadzoru nad zapiralnimi aktivnostmi postopnega zapiranja RTH v obdobju od januarja do marca 2016

⇒ Rudarstvo ⇒ Splošno

Vlada RS se je na današnji 123. redni seji seznanila s poročilom Ministrstva za infrastrukturo o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik v obdobju od januarja do marca 2016.

Poročilo je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo, ki je odgovorno za izvajanje programa in namensko koriščenje proračunskih sredstev. Poročilo o izvedenem nadzoru nad zapiralnimi in ostalimi aktivnostmi pa je pripravil izvajalec storitev nadzora GEOSTERN d.o.o., ki je neodvisna strokovna inštitucija.

Ministrstvo za infrastrukturo, kot ministrstvo pristojno za energetiko, iz četrtletnega poročila nadzora postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik za obdobje od januarja do marca 2016 ni ugotovilo nepravilnosti, ki ne bi bile sproti obravnavane pri izvajalcu nadzora in predstavljene v poročilu nadzora postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik za obdobje od januarja do marca 2016.

Vir: MzI


© 2012 - 2021 Portal Energetika