Novica

Poročilo o nadzoru nad zapiralnimi aktivnostmi postopnega zapiranja RTH za leto 2015

⇒ Rudarstvo ⇒ Splošno

Vlada RS je na današnji 119. redni seji sprejela Poročilo izvajalca storitev nadzora o izvedenem nadzoru nad zapiralnimi in ostalimi aktivnostmi postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik za leto 2015.

 

Za izvajanje programa zapiranja rudnika in namensko koriščenje proračunskih sredstev je odgovorno Ministrstvo za infrastrukturo RS kot ministrstvo pristojno za energetiko. Nadzor nad izvajanjem programa in porabo sredstev opravlja neodvisna strokovna inštitucija gospodarska družba – GEOSTERN d.o.o., ki jo je za to programsko obdobje izbralo ministrstvo na podlagi mednarodnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja v skladu z uredbo, ki med drugim določa, da storitve nadzora nad izvajanjem programa obsegajo nadzor nad namensko, gospodarno in učinkovito rabo proračunskih in lastnih sredstev za izvajanje zapiralnih in ostalih aktivnosti, ki so določene s programom.

Ministrstvo za infrastrukturo iz poročila nadzora postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje -Hrastnik za leto 2015 ni ugotovilo nepravilnosti, ki ne bi bile sprotno obravnavane pri izvajalcu nadzora in predstavljene v zaključnem poročilu nadzora postopnega zapiranja rudnika Trbovlje-Hrastnik za leto 2015 glede višine in namena porabe sredstev ter izvajanja programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik za leto 2015.

Vir: MzI


© 2012 - 2021 Portal Energetika