Novica

Poročilo o ustreznosti naložbene politike Sklada za financiranje razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK v letih 2007, 2008 in 2009

Vlada RS se je danes na redni seji seznanila s Poročilom Ministrstva za gospodarstvo o ustreznosti naložbene politike Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško v letih 2007, 2008 in 2009.

 

 

Vlada je naložila Ministrstvu za gospodarstvo, da ob sodelovanju neodvisnega izvedenca, ki pregleda nakup obveznice DPR1 izdajatelja Dela Prodaje, d. d., in prodajo državnih vrednostnih papirjev v decembru leta 2010, pripravi poročilo o gospodarnosti nakupov in prodaj navedenih vrednostnih papirjev.

 

Vlada bo s Poročilom Ministrstva za gospodarstvo seznanila Državni zbor Republike Slovenije. 

 

Poročilo obravnava:

  • vpliv naložbene politike na tržno donosnost portfelja sklada v letu 2008;
  • skladnost naložbene politike do leta 2008 z Zakonom o Skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (Uradni list RS, št. 47/03; ZSFR-A);
  • skladnost naložb z 10. členom Zakona o Skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (Uradni list RS, št. 68/08; v nadaljnjem besedilu: ZSFR-B);
  • skladnost statuta sklada z veljavnimi predpisi.

© 2012 - 2024 Portal Energetika