Novica

Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Sloveniji leta 2021

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 20. redni seji sprejela Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2021. Poročilo je vsako leto pripravljeno na podlagi 168. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti ter povzema vsa dogajanja, povezana z varstvom pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnostjo.

V poročilu je ugotovljeno, da je leto 2021 minilo brez večjih posebnosti, prav tako je bil dosežen temeljni cilj jedrske in sevalne varnosti, in sicer varstvo ljudi in okolja pred nepotrebnimi škodljivimi učinki ionizirajočih sevanj. V letu 2021 je Nuklearna elektrarna Krško (NEK) obratovala varno. Elektrarna je poročala o dveh dogodkih, ki pa nista imela vpliva na prebivalstvo ali okolje.

Med rednim remontom NEK, ki je potekal spomladi 2021, so se zaključila skoraj vsa dela v okviru tretje faze varnostnih izboljšav iz Programa nadgradnje varnosti (PNV). Z vgradnjo dodatnih varnostnih sistemov je NEK povečal odpornost elektrarne proti naravnim in drugim malo verjetnim ekstremnim dogodkom ter se s tem približal varnostni ravni novih elektrarn.

Edina aktivnost zadnje faze programa PNV, ki še ni v celoti zaključena, je izgradnja suhega skladišča za izrabljeno gorivo. Gradnja skladišča se je začela v aprilu 2021 in bo predvidoma zaključena v letu 2022, prenos prvega dela izrabljenih gorivnih elementov v suho skladišče pa je načrtovan v letu 2023.

Vir: MOP


© 2012 - 2023 Portal Energetika