Novica

Slovenija podpira uvedbo nove uredbe na področju označevanja energijske učinkovitosti proizvodov

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

V teku so pogajanja med Svetom EU in Evropskih parlamentom o spremembah Direktive 2010/30/EU o navajanju porabe energije in drugih virov izdelkov, povezanih z energijo, s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov. Trenutno veljavna direktiva bo v prihodnje preoblikovana v uredbo, kar pomeni, da bo neposredno veljavna v vseh državah članicah. Slovenija podpira uvedbo nove uredbe na področju označevanja energijske učinkovitosti proizvodov.

Že leta 2005 je Vlada RS sprejela sklep, da Slovenija podpira predlog uredbe in da je potrebno narediti korak naprej pri ovrednotenju energijskih razredov. Uvedba uredbe pomeni boljši način za celovit in hitrejši prenos ter enotno izvajanje ukrepov v vseh državah članicah EU.

S to spremembo se tudi uveljavlja enotna sedem stopenjska energijska lestvica od A do G. Tako bo omogočena boljša preglednost nad dejansko učinkovitostjo proizvodov, ki so na voljo za nakup potrošnikom EU.

Tako Evropska komisija kot tudi Slovenija pri sprejemanju novih predpisov upošteva tudi industrijo, ki se mora novim zakonodajnim določbam prilagoditi. Prepogosto spreminjanje pravnih okvirov je za industrijo, ki mora načrtovati dolgoročno, vsekakor dodaten strošek. Določene spremembe potrebujejo primeren časovni okvir, ki industriji ne povzroča nesorazmernih stroškov, potrošnikom pa omogoča transparentnost.

Sprejem nove uredbe za označevanje energijske učinkovitosti proizvodov, ki bo v Uradnem listu EU predvidoma objavljena v drugem kvartalu 2017, ni dovolj za takojšnjo uvedbo novih energijskih nalepk. Evropska komisija namerava pred kakršnimkoli spreminjanjem obstoječih energijskih razredov in s tem povezano novo obliko energijske nalepke, pripraviti t.i. delovni načrt, na podlagi katerega se bodo izvajale študije in posledično sprejemale uredbe za posamezne skupine proizvodov. Šele v teh uredbah bodo natančno opredeljeni novi energijski razredi za posamezne skupine proizvodov.

Pomembna novost nove uredbe je tudi uvedba baze proizvodov, v kateri bodo zbrani podatki o vseh proizvodih, ki se nahajajo na tržišču EU. Potrošnik bo tako lahko pred nakupom določenega proizvoda kar preko spleta preveril, kateri proizvod (npr. TV sprejemnik) je trenutno najučinkovitejši na tržišču in kje ga je moč kupiti. Uvedba tega ukrepa je tudi velika obremenitev za proizvajalce, vendar pa je tudi učinkovit pripomoček za preglednost nad naborom proizvodov, ki se nahajajo na tržišču. Namenjen je tako tako potrošnikom kot tudi nadzornim organom.
 
Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika