Novica

Poslovanje Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK za leto 2013

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je na današnji seji sprejela stališče v zvezi z mnenjem Državnega sveta k Poročilu Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK o poslovanju Sklada za leto 2013, EPA 2085 - VII.

Vlada se strinja z mnenjem in pobudo Državnega sveta, da tudi sklad preuči ureditve in načine zbiranja denarnih sredstev za odlaganje radioaktivnih odpadkov v drugih državah EU. V zvezi s tem podajamo informacijo, da je Evropska komisija tovrstno, že tretje poročilo objavila v letu 2013. Več informacij

Tovrstne analize pripravljata še International Atomic Energy Agency in OECD Nuclear Energy Agency.

Glede opozorila Državnega sveta, da Republika Slovenija še vedno nima dolgoročne energetske strategije, v okviru katere bi se določil prihodnji razvoj in prioritete na področju energetike, ministrstvo, pristojno za energijo podaja informacijo, da so po sprejetju novega Energetskega zakona v letu 2014 že v teku dejavnosti za pripravo Energetskega koncepta Slovenije.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika